By- og bokvaliteter i markedsbasert fortettingspolitikk

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Collection

  • NIBR-notat

Document type

Publication date

  • 2007

Series/Report no

  • NIBR-notat 2007:105

Publisher

  • Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning

ISBN

  • 978-82-7071-674-6

ISSN

  • 0801-1702

Abstract

  • Last ned gratis I forprosjektet er det diskutert teoretisk hvordan by- og bokvaliteter kan sikres i en markedsbasert boligutvikling, med særlig vekt på felles goder. Forprosjektet viser empirisk hvordan offentlige og private aktører utveksler ressurser ved utvikling av boligområder, blant annet ved utbygging av infrastruktur og opparbeiding av grønne områder. En av prosjektets hovedteser er at overordnet plan vil være et viktig virkemiddel for å sikre kvaliteter i byutviklingen gjennom koordinering av utbygging og sikring av felles goder. Imidlertid viser forprosjektet at kommunen i stor grad fraviker sine egne planer og retningslinjer når prrivate reguleringsplanerr fremmes og dermed svekker betydningen av overordnet plan som styringsinstrument. Tilknyttet prosjekt Nettverksstyring - en forutsetning for bokvalitet i indre by?