Brystkreft og seksualitet : å samtale om seksualitet -et sykepleieperspektiv

Collection

  • HF - Student theses

Author(s)

Document type

Publication date

  • 2017-06

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Introduksjon: Bakgrunnen for denne oppgaven er å rette fokus på- og redegjøre for hvordan brystkreft kan påvirke kvinners seksualitet og hvilke behov brystkreftpasienter har i forhold til sykepleie knyttet til seksualitet. Oppgavens problemstilling er ”Hvordan kan sykepleieren bidra til å ivareta behovet for seksualitet hos brystkreftpasienter?”. Metode: Denne oppgaven er en litteraturstudie hvor skriftlige kilder systematiseres, gjennomgås kritisk og til slutt drøftes i lys av problemstillingen. Resultater: Forskningsresultater peker på en ubalanse forhold til brystkreftpasienters opplevelser og behov knyttet til seksualitet sammenliknet med sykepleieres kunnskap holdninger. Sykepleiere bidrar til å ivareta behovet for seksualitet i liten grad ved å unnlate å adressere behovet i pasientsamtaler. Diskusjon: Anvendelse av BETTER-modellen, aspekter av Jean Watsons sykepleieteori, relevant litteratur og utvalgte forskningsresultater knyttes opp til problemstillingen og drøftes. Sykepleiere bør ha positive holdninger til seksualitet som begrep og integrere temaet i pasientsamtaler. For å imøtekomme pasientens behov knyttet til seksualitet er det vesentlig at sykepleiere har kunnskap om hvordan brystkreft kan påvirke kvinners seksualitet i tillegg til kunnskap om brystkreftpasienters behov for sykepleie som samtale, støtte, informasjon og veiledning relatert til seksualitet. Konklusjon: Det er viktig at sykepleiere adresserer seksualitet som tema for å kunne ivareta brystkreftpasienters behov knyttet til seksualitet. Ved å integrere Watsons omsorgsverdier relatert til seksualitet som menneskelig behov og ved å anvende samtaleverktøyet BETTER-modellen i pasientsamtaler, kan sykepleieren bidra til å ivareta behovet for seksualitet på en faglig forankret måte basert på pasientens individuelle behov.