Brukermedvirkning ved mobilisering av hjerteopererte pasienter : vil alle pasienter opp?

Collection

  • HF - Student theses

Author(s)

Document type

Publication date

  • 2017-06

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Denne bacheloroppgaven er skrevet med hovedfokus på brukermedvirkning ved mobilisering av hjerteopererte pasienter i tidlig postoperativ fase. Det ble utført i overkant av 4000 hjerteoperasjoner i 2015 i Norge, hvorav 60% var i aldersgruppe 60-79år. Mobilisering er meget viktig for et komplikasjonsfritt postoperativt forløp for disse pasientene. Oppgavens fokus er rettet mot brukermedvirkning ved mobilisering fra første til fjerde postoperative dag. Litteraturmetoden er brukt for å belyse problemstillingen, samt. innhentet informasjon og data fra Folkehelseinstituttet og Nasjonalforeningen for hjerte- og karsykdommer. Utvalgte forskingsartikler og fagartikler er godt brukt i oppgaven for å belyse utfordringer ved mobilisering og eventuelle tiltak for å overkomme disse utfordringene. Smerte, angst relatert til fremmed overvåkningsutstyr, ukjent miljø og lyd, og manglende kunnskap om helsegevinster ved mobilisering hos pasientene er mest kjente utfordringer ved mobilisering av hjerteopererte pasienter Å lytte til pasienten, observere og undersøke pasientens tilstand, å være på tilbudsside ved å vise ekstra omsorg er med på å bygge relasjon og tillit til sykepleieren. God relasjon og tillit er grunnleggende for å hjelpe pasienten, som er med på å fremme pasientdeltakelse og brukermedvirkning. Individuell vurdering både i forhold til å samle informasjon, formidle kunnskap, tilnærme mobilisering er viktige sykepleieredskaper. God smertelindring, tydelig kommunikasjon, egnede hjelpemidler for mobilisering, trygg miljø, veiledning og bistand i mobiliseringsprosess og inkludere pasienten i planleggingsprosess bidrar til brukermedvirkning.