Brukeranmeldelser og ratinger. Rykteøkonomien på fremmarsj? En landsdekkende undersøkelse blant norske forbrukere

Document type

Publication date

  • 2018

Series/Report no

  • Oppdragsrapport;12-2018

Publisher

  • Forbruksforskningsinstituttet SIFO

ISBN

  • 82-7063-482-4

Page Number

  • 43

Abstract

  • Denne rapporten tar for seg brukeromtaler og ratinger som er sentrale tillitsmekanismer i dagens digitale markeder. Disse bidrar til å skape tillit og smører relasjonene mellom aktører som i utgangspunktet er fremmede for hverandre, og som i økende grad samhandler digitalt i et globalt marked. Survey-undersøkelsen som presenteres i rapporten viser at hele seks av ti norske forbrukere har skrevet en brukeranmeldelse eller ratet en tjeneste, og de yngre er mer aktive enn de eldre. Blant dem som legger igjen slike brukeranmeldelser er det kun en liten andel som gjør dette ofte (5%) – en gruppe som kanskje kan kalles «superanmeldere». Men de aller fleste, hele ni av ti, bidrar kun med omtaler/ratinger av og til eller en sjelden gang. Hovedgrunnen til at forbrukerne ønsker å legge igjen omtaler/ratinger er for å informere andre forbrukere om egne erfaringer (mer enn fire av ti), mens tre av ti er både opptatt av å gi respons til andre forbrukere og til tilbydere. Den minste andelen (én av fire) ønsker primært å gi en respons direkte til tilbyderne av tjenesten de har brukt. Det er de yngste – som er storbrukere av ratinger – som i størst grad stoler på disse.