Bruk av vertskommunemodellen blant norske kommuner 2008-2016

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Collection

  • NIBR-notat

Document type

Publication date

  • 2019-02

Series/Report no

  • NIBR-notat;2019:101

Publisher

  • By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet

ISBN

  • 978-82-8309-269-1

ISSN

  • 1502-9794

Page Number

  • 19

Abstract

  • Ved hjelp av sekundærkilder, samt data fra Kommunal- og moderniseringsdepartementets organisasjonsdatabase (ODB) og data fra en tilleggsundersøkelse fra 2009 beskrives utbredelsen av vertskommunesamarbeid for utvalgte oppgaveområder, samt endringer i slik organisering, i perioden 2008 til 2016. Notatet presenterer også analyser av hvilke kommuner som typisk påtar seg vertsrollen. Gjennomgangen viser at vertskommunesamarbeid er særlig utbredt innenfor barnevern, og kun i begrenset grad innefor typiske driftsoppgaver. Videre vises at vertsrollen som oftest tas av en relativ stor kommune, og at kommunenes politiske profiler også kan spille en rolle - det er ofte kommuner med et stort innslag av kommunestyrerepresentanter fra venstresiden i politikken som tar på seg en slik rolle.