Bruk av STAR CCM+ og simulering av luftstrømninger med og uten luftgardin i Østbanehallen

Collection

  • TKD - Student theses

Document type

Publication date

  • 2013-05-24

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Det er satt fokus på å lære simuleringsverktøyet STAR CCM+ for å løse et strømningsteknisk problem. Ved hjelp av STAR CCM+ er det i dette prosjektet simulert hvordan luftgardiner i inngangspartiet på Østbanehallen i Oslo påvirker temperatur og trekkforhold på sommeren og vinteren. Forutsetningen for simuleringene er at dørene inn til hallen har vært åpne over lengre tid. Luftgardin er et utblåsingsorgan som blant annet har til å oppgave å holde kald luft ute på vinteren, og kald luft inne på sommeren. Ettersom luftgardinen blåser luft ut i høy hastighet viser resultatene at lufthastigheten ved ankelhøyde generelt øker, men temperaturen i hallen blir mer stabil. Ved å kjøre forskjellige simuleringer med forskjellige temperaturforhold og lufthastigheter vises virkningen av å installere luftgardiner i inngangspartiet. Programmet har vært et nyttig verktøy når det kommer til å regne på strømning, og gitt løsninger og resultater som det med nåværende kunnskapsnivå ville vært vanskelig, for å ikke si umulig, å løse uten et CFD-program.