Bruk av Smart Board tavle i undervisning - Rapport

Collection

  • LUI - Department of Vocational Teacher Education

Author(s)

Document type

Publication date

  • 2017-06

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • SMART Board er en digital-/interaktiv tavle som er utstyrt med en berøringsfølsom skjerm koblet til en datamaskin. Interactive Norway selger SMART Board tavler i Norge og skriver på sin hjemmeside at disse tavlene er blitt montert i 60 % av alle klasserom i Norge. Slike interaktive tavleløsninger kan gi nye interessante muligheter, men er både dyre og er avhengig av hvordan lærerne bruker tavlene i undervisningen. Effektiv bruk av tavlene krever derfor kompetanse blant lærerne og kompetent drift og vedlikehold Denne rapporten tar sikte på å kartlegge fem forhold: 1. I hvilket omfang er SMART Board tavler installert i restaurant- og matfagavdelinger? 2. Hvordan brukes SMART Board tavle av lærere i ungdomsskolen og lærere i restaurant- og matfag? 3. I hvilken grad fører bruk av SMART Board tavle til mer effektiv læring for elevene? 4. I hvilken grad er kompetanse i bruk av SMART Board tavle nødvendig for lærere? 5. Hvordan begrunner skoleledere i restaurant- og matfag at avdelingen har, eventuelt ikke har, installert SMART Board tavle(r) i restaurant- og matfagavdelingen? Formålet mer rapporten er å bidra med innspill til utvikling av innhold og læringsaktiviteter i yrkesfaglærerutdanningen og kanskje kan rapportens innhold også føre til en diskusjon og problematisering av behovet for SMART Board tavler og hvordan SMART Board tavler brukes i undervisningen.