Bruk av profesjonelle aktører i klageprosessen til PFU

Document type

Publication date

  • 2015

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • I denne tverrfaglige fordypningsoppgaven skal jeg undersøke bruk av profesjonelle aktører ved innsendte klager til Pressens Faglige Utvalg (PFU). Jeg vil, ved å bruke både kvalitative og kvantitative metoder, forsøke å peke på tendenser i utviklingen i klageprosessen i PFU, med utgangspunkt i de profesjonelle aktørene. I denne sammenheng vil det være relevant å se på forskjellen mellom presseetikk og juss, samt hvilke mål og retningslinjer Pressens Faglige Utvalg arbeider etter. Jeg vil gjøre rede for metodene som er brukt, påpeke hvilke styrker og svakheter metodene som er brukt bringer med seg, analysere og diskutere funnene jeg har gjort og legge til rette for videre forskning på området.