Bruk av droner i vegprosjekter

Collection

  • TKD - Student theses

Document type

Publication date

  • 2014-05-27

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Rapporten tar for seg hvordan masseberegninger kan gjennomføres ved bruk av droner, og om de kan benyttes til dokumentasjon og oppfølging. Det er også sett på hvordan droner kan benyttes for å samle inn grunnlagsdata til prosjektering. Rapporten inneholder intervjuer og et forsøk med masseberegninger over et pukkverk. Det ble flydd med SenseFly eBee på forskjellige høyder, samt med og uten skråfoto for å se hvordan dette påvirket nøyaktigheten til målingene. Formålet med oppgaven er å kartlegge potensialet til droner i vegprosjekter.