Bruk av digitale verktøy i religion, livssyn og etikk

Collection

  • LUI - Student theses

Document type

Publication date

  • 2014-04-23

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Oppgaven tar for seg bruk av digitale verktøy blant lærere i faget religion, livssyn og etikk og nytteverdien av disse vurdert av lærerne. Den viser også til læreplanen og den grunnleggende ferdigheten «å kunne bruke digitale verktøy». Videre behandler den tidsbruk blant lærere i arbeid med digitale verktøy, da med tanke på hvor hyppig man kan anta at verktøyene er i bruk. Oppgaven omtaler generell teori om bruk av IKT som verktøy og eksempler på hva disse kan brukes til i undervisningssituasjoner. Digitale verktøy har fått en sentral plass i norske læreplaner og dette har vakt internasjonal oppsikt. Den grunnleggende ferdigheten er gjeldene for alle fag og skal derfor ha sin plass i undervisningen. Flere læreplanmål for faget inneholder bruk av digitale verktøy og gjennom en spørreundersøkelse som omhandlet verktøybruk og hvilke verktøy som er hyppigst i bruk under planlegging og i undervisning.