Bruk av blogg til å dele erfaringer i prosjekt til fordypning

Collection

  • LUI - Department of Vocational Teacher Education

Document type

Publication date

  • 2009

Publisher

  • Utdanningsforbundet

ISSN

  • 1504-1905

Abstract

  • Sandvika vgs er med i et Lærende nettverk under Program for digital kompetanse. Et hovedmål for lærende nettverk er bevisstgjøring og kvalifisering slik at IKT i større grad tas i bruk i læringsarbeidet der det gir faglig og pedagogisk merverdi. Bruk av IKT til dokumentasjon i prosjekt til fordypning (PtF) har vært et gjennomgangstema på nettverkssamlingene. På Sandvika har de valgt å bruke blogg til samhandling og dokumentasjon i PtF. I denne artikkelen beskriver vi erfaringer fra to vg2 områder som har valgt ulike løsninger: Barne‐ og ungdomsarbeider og Medier og kommunikasjon.