Bru : Torskenpakken

Collection

  • TKD - Student theses

Document type

Publication date

  • 2015-05-26

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Grunnet rasfare har Statens Vegvesen bestemt at det må utarbeides alternative vegløsninger til Fylkesveg 243 i Torsken Kommune. I den forbindelse ble det deriblant fremmet to fjordkrysningsalternativer som gjøres ved hjelp av fylling og bru. Denne oppgaven tar for seg dimensjonering av eget brudesign, som skal være en del av det ene fjordkrysningsalternativet. Oppgaven vil starte med å gi en oversikt over grunnlaget for oppgaven. Deretter vil oppgaven gå over i en inspirasjonsfase hvor ulike brutyper blir belyst og vurdert med tanke på estetikk. Det vil så velges to brutyper som analyseres statisk og geometrisk. I denne analysen vil de to brutypene utformes på ulike måter for å finne den mest gunstige utformingen. Deretter vil bruene dimensjoneres etter gitte krav, for så å bli sammenlignet og vurdert opp mot hverandre. Kriteriene som vil ligge til grunn for sammenligningen av bruene er estetikk, vekt, transport og montasje samt vedlikehold. Til slutt vil det bli konkludert med hvilken bru som egner seg best som en del av fjordkrysningen over Sifjorden.