Bostedsløshet i Norge – Omfang, kjennetegn og forklaringer

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Collection

  • NIBR-notat

Document type

Publication date

  • 2013

Series/Report no

  • NIBR-notat 2013:112

Publisher

  • Norsk institutt for by- og regionforskning

ISBN

  • 978-82-8309-004-8

ISSN

  • 0801-1702

Abstract

  • Last ned gratis Notatet er en kortversjon av utdrag fra følgende to rapporter: NIBR-rapport 2013:5 Bostedsløse i Norge 2012 – en kartlegging og NIBR-rapport 2013:6 Forklaringer på bostedsløshet Tilknyttet prosjekt Bostedsløshet i Norge 2012