Bostedsløse i Norge 2012 – en kartlegging

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Collection

  • NIBR-rapport

Document type

Publication date

  • 2013

Series/Report no

  • NIBR-rapport 2013:5

Publisher

  • Norsk institutt for by- og regionforskning

Keywords

ISBN

  • 978-82-7071-977-8

ISSN

  • 1502-9794

Page Number

  • 225.0

Abstract

  • Norsk institutt for by- og regionforskning kartla i uke 48 2012 antall bostedsløse personer i Norge. Undersøkelsen viser at i månedskiftet november/desember 2012 var 6259 personer i Norge uten bolig. Dette tilsvarer 1,26 per 1000 innbyggere, og er såvidt under antallet fra forrige kartlegging i 2008, da antallet bostedsløse tilsvarte 1,27 per 1000 innbyggere.   Kartleggingen ble gjennomført i 124 kommuner; i alle kommuner med flere enn 40 000 innbyggere og i et representativt utvalg av de mindre kommunene. Denne rapporten er en av to basert på prosjektet «Forskningsoppdrag om bostedsløshet». Rapporten omhandler en landsomfattende kartlegging av bostedsløshet, som er den ene delen av prosjektet. Dette er den femte kartleggingen av bostedsløshet som er gjennomført. Kartleggingen inngår i tidsserier og gir sammenlignbare data om bostedsløse personer over en periode på 17 år. Den andre rapporten fra prosjektetNIBR-rapport 2013:6, ser på årsaker til bostedsløshet. Det er laget en kortrapport av NIBR-rapportene 2013:5 og 2013:6: NIBR-notat 2013:112 Bostedsløshet i Norge – Omfang, kjennetegn og forklaringer Oppdragsgiver for prosjektet er Husbanken. A summary in English can be downloaded here (PDF). Det er også skrevet egne notater om bostedsløse i enkelte kommuner, på oppdrag fra kommunene. Disse notatene kan du laste ned her: Bostedsløse i Asker kommune (PDF) Bostedsløse i Bærum kommune (PDF) Bostedsløse i Drammen kommune (PDF) Bostedsløse i Fredrikstad kommune (PDF) Bostedsløse i Sandnes kommune (PDF)   Tilknyttet prosjekt Bostedsløshet i Norge 2012