Bostedsløse i Norge 2008

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Collection

  • NIBR-rapport

Document type

Publication date

  • 2009

Series/Report no

  • NIBR-rapport 2009:17

Publisher

  • Oslo : Norsk institutt for by- og regionforskning

Keywords

ISBN

  • 978-82-7071-790-3

ISSN

  • 1502-9794

Abstract

  • Kartlegging av bostedsløse personer i kontakt med hjelpeapparatet 2008 er den fjerde nasjonale registreringen av bostedsløse personer i Norge. Undersøkelsen er en tverrsnittstudie som viser antall bostedsløse personer på et gitt tidspunkt; i uke 48 2008. I tillegg til å gi en oversikt over antall bostedsløse, viser studien blant annet hvor bostedsløse oppholder seg, de viktigste inntektskildene, noen opplysninger om helse og rusavhengighet, hvor lenge personen har vært bostedsløs, samt kjønn, alder, utdanning og sivilstand.