Bosetting og flytting i etableringsfasen for seks bykommuner i Østfold

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Collection

  • NIBR-notat

Author(s)

Document type

Publication date

  • 2006

Series/Report no

  • NIBR-notat 2006:114

Publisher

  • Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning

ISBN

  • 82-7071-622-7

ISSN

  • 0801-1702

Abstract

  • Last ned gratis Ved hjelp av SSBs flyttehistoriemateriale, hvor alle flyttemeldingene i landet fra og med 1964 er lenket sammen i individuelle flyttekjeder, er årskullene født 1966-70 fulgt fra de var 15 år, til de var midt i 30-årene. Bofasthet, fraflytting, tilbakflytting, tilflytting og videreflytting blir beskrevet for seks byer i Østfold, og indikatorene blir tolket som tegn på eller potensial for byenes attraktivitet som bosted. Også forskjeller og likhetstrekk mellom tilflyttere og lokalbefolkning mht. utdanning, sysselsetting og pendling blir tolket innenfor en slik ramme. Tilknyttet prosjekt Bosetting og flytting i etableringsfasen for bykommunene i Østfold og Buskerud