Bosetting og flytting i etableringsfasen for bykommunene i Østfold og Buskerud

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Collection

  • NIBR-notat

Author(s)

Document type

Publication date

  • 2005

Series/Report no

  • NIBR-notat 2005:124

Publisher

  • Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning

ISBN

  • 82-7071-573-5

ISSN

  • 0801-1702

Abstract

  • Last ned gratis Ved hjelp av et tabellsett presenteres for hver by tall for bofasthet, tilbakeflytting, fraflytting, tilflytting og videreflytting for fem årskull midt i 30-årene. Årskullene er fulgt fra de var 15 år, altså gjennom ungdoms- og etableringsfaen i livsløpet. For hver flyttegruppe er det presentert indikatorer for utdanning, sysselsetting, næring og pendling ved slutten av fasen. De ulike fordelingene og forskjellene mellom lokalbefolkningen og tilflytterne kan tolkes som indikatorer på attraktivitet. Tabellene er presentert med en veiledning og noen generelle kommentarer først. Bakerst ligger et oppsummeringsnotat for Drammnen.