Boligsosialt program i Ullensaker – en foranalyse

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Collection

  • NIBR-rapport

Document type

Publication date

  • 2019-05

Series/Report no

  • NIBR-rapport;2018:15

Publisher

  • By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet

ISBN

  • 978-82-8309-272-1

ISSN

  • 1502-9794

Page Number

  • 82

Abstract

  • Ullensaker kommune besluttet høsten 2016 å delta i Husbankens kommuneprogram. Programmet er Husbankens iverksetting av Bolig for velferd, nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014-2020). Som del av Ullensakers deltakelse i kommuneprogrammet har NIBR OsloMet gjennomført en analyse av de boligsosiale utfordringene i kommunen. Målet med analysen er, i samarbeid med Ullensaker kommune, å legge et grunnlag for mer målrettede prioriteringer og innsats på det boligsosiale feltet.