Boligbygging med sosial profil. Muligheter og begrensninger i den kommunale utbyggingspolitikken

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Collection

  • NIBR-notat

Document type

Publication date

  • 2012

Series/Report no

  • NIBR-notat 2012:114

Publisher

  • Norsk institutt for by- og regionforskning

ISBN

  • 978-82-7071-963-1

ISSN

  • 0801-1702

Page Number

  • 115

Abstract

  • Last ned gratis Prosjektet diskuterer betingelser for å framskaffe rimelige boliger gjennom den ordinære utbyggingspolitikken ved å kombinere bidrag fra utbyggere og bruk av individrettende låne- og støtteordninger. Engelsk praksis på området gjennomgås som et utgangspunkt for å implementere en mulig norsk variant. I England brukes modellen for å dempe segregasjons-tendenser og lette boligetableringen for lavinntektsgrupper ved å stille rimelige boliger til disposisjon for målgruppene i områder der kjøp eller leie på markedsvilkår ikke lar seg gjøre. Tilknyttet prosjekt Muligheter og begrensninger i kommunal utbyggingspolitikk