Bolig i det aldrende samfunnet. Analyse av rammebetingelser for fremskaffelse av velegnede boliger for eldre.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Collection

  • NOVA - Rapport

Document type

Publication date

  • 2018

Series/Report no

  • NOVA Rapport;12/18

Publisher

  • NOVA, OsloMet – storbyuniversitetet

Keywords

ISBN

  • 978-82-7894-682-4

ISSN

  • 0808-5013

Page Number

  • 144

Abstract

  • I denne rapporten analyserer vi politiske og økonomiske rammebetingelser for fremskaffelse av boliger velegnet for eldre. Det er en meget aktuell problemstilling i lys av befolkningens og boligmassens aldring. Vi fokuserer spesielt på betydningen av offentlige virkemidler og bolignæringens rammebetingelser for produksjon og rehabilitering av tilgjengelige boliger det er godt å bli gammel i. I tillegg beregner vi kostnads- og gevinstfordelingen mellom stat, kommune og individer som følge av varige tilpasninger av eldre personers boliger. Rapporten bidrar slik sett med politikkrelevant kunnskap til diskusjonen og utformingen av norsk bolig- og omsorgspolitikk.