Biblioteket og personvernet - Hva skjer med brukervernet i den digitale alderen?

Collection

  • SAM - Student theses

Author(s)

Document type

Publication date

  • 2015

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • De senere årene har det skjedd mye innen teknologiens verden, og dette er naturligvis noe som også påvirker bibliotekene. Det har kommet en rekke nye muligheter som kommer brukerne til gode. For eksempel har biblioteket kommet på nett, de har automatiske utlån- og innleveringsskranker, og de har fått e-bøker. Nesten alt foregår i én eller annen form på en datamaskin, noe som fører til at bibliotekene sitter på enorme datamengder. Nå som e-bøkene også kommer i norske bibliotek, så vil datamengdenene øke, og man vil bli kjent med nye typer data. Dette betyr at man har mye mer data å jobbe med enn tidligere, noe som vil si at man for eksempel kan kjenne sine egne brukere bedre. Det betyr også at biblioteker vil bli sittende på mer informasjon som går under personvern, eller som i en eller annen form kan være en utfordring.