Behovsstyrt ventilasjon med aktiv tilluftsventil

Collection

  • TKD - Student theses

Document type

Publication date

  • 2011-05-24

Publisher

  • Høgskolen i Oslo

Description

  • Lønnsomheten ved oppgradering fra CAV- til VAV-anlegg, med aktiv tilluftsdiffusor fra Lindinvent er undersøkt. En aktiv tilluftsdiffusor er en ventil med innebygget komponenter, som regulerer luftmengden i forhold til behovet. Målinger på Rosenholm Campus viser TTD-diffusoren har en god omrøring, nøyaktige sensorer og et akseptabelt lydnivå. Gruppens CAV- og DCV-modell viser ved en konvertering fra CAV til DCV med Lindinvent TTD en innsparing på 41,4 kWh/m2. Lindinvent TTD er velegnet til nybygg og oppgradering av CAV-anlegg. Det eksisterende kanalnettet og aggregat kan i stor grad beholdes. Kalkyler fra GK Norge viser også at DCV-anlegg er rimeligere enn VAV i nye bygg.