Behovsstyrt ventilasjon : CO2-sensorer

Collection

  • TKD - Student theses

Document type

Publication date

  • 2011-05-30

Publisher

  • Høgskolen i Oslo

Description

  • Prosjektrapportens mål var å undersøke det nye behovsstyrte ventilasjonsanlegget på Nordstrand skole, med hovedfokus på CO2-sensorer, og å labteste nøyaktigheten til CO2-sensorer. Metoden for sensor-testen ble utviklet i energi og miljølaboratoriet på HiO, og var basert på testing av sensorer i lukket kammer ved 400, 700 og 1000 ppm CO2. Resultatene fra Nordstrand skole antydet at CO2-sensorer var bedre egnet i lukkede oppholdssoner, som kontorer og klasserom, enn åpne oppholdssoner. Behovs-styrt ventilasjon reduserte energibruken på Nordstrand skole, selv om det fantes enkelte uheldige løsninger. For å sikre god kvalitet under byggeprosessen, anbefales det bedre kvalitetssikring og dokumentasjon.