Behandling av prehospital hjertestans : bør pasienter med prehospital hjertestans behandles med adrenalin?

Collection

  • HF - Student theses

Document type

Publication date

  • 2018

Publisher

  • OsloMet - storbyuniversitetet

Page Number

  • 43 s.

Abstract

  • Innledning: I 2016 var det 3163 tilfeller av plutselig, uventet hjertestans utenfor sykehus der det ble startet hjerte- og lungeredning (HLR) av tilstedeværende eller ambulansepersonell, såkalt bevitnet hjertestans. Av disse overlevde 372 pasienter, som var i live mer enn 30 dager etter hendelsen. Bruken av adrenalin ved hjertestans er i dag omdiskutert, og kliniske studier gjennomført på mennesker viser at adrenalin ikke øker langtidsoverlevelsen ved hjertestans. Intravenøs behandling med adrenalin blir brukt under avansert hjerte og lungeredning i en rekke land over hele verden, men bruken av medikamentet er omstridt og kunnskapsgrunnlaget uklart. Materiale og metode: Oppgaven er en litteraturstudie. Vi har anvendt seks artikler som omhandler temaet etter å ha gjennomført systematiske søk etter vitenskapelige kvantitative litteraturstudier i anerkjente databaser. Resultater og diskusjon: Bruken av adrenalin ved prehospital hjertestans er forbundet med økt forekomst av return of spontaneus circulation (ROSC), men medikamentet gir ikke bedre prognose for langtidsoverlevelse. Pasienter som overlever hjertestans etter å ha fått adrenalin, har dårligere kognitiv funksjon enn pasienter som ikke har fått adrenalin.