Befolkningsutsikter og flytting i Nord-Troms

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Collection

  • NIBR-notat

Document type

Publication date

  • 2008

Series/Report no

  • NIBR-notat 2008:109

Publisher

  • Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning

ISBN

  • 978-82-7071-722-4

ISSN

  • 0801-1702

Abstract

  • Last ned gratis Nord-Troms har i det lange løp hatt en svak nedgang i folketallet, og det gjelder alle kommunene i regionen. Nordreisa og Skjervøy har siste tiår hatt litt mindre nedgang enn de andre, men de spør seg hele tiden der som mange andre steder om det ligger an til å gå raskere ned framover. For Nordreisa og Skjervøy, og for resten av regionen som helhet, har vi her laget en utsiktsanalyse og gjort en liten analyse av flyttingen og bofastheten i kommunen i livsløpsperspektiv. Det siste er en registerbasert studie av flytteforløpene for fem årskull fulgt fra de var 15 til 40 år. Utsiktene er anslått og treffsikkerheten vurdert ved hjelp av en modell og en veileder som ble utviklet i perioden 2003-06 i samarbeid med noen av kommunene og de sentrale etatene i Troms. Tilknyttet prosjekt Demografisk analyse for Nordreisa kommune