Barnslig Alvor

Collection

  • SAM - Student theses

Document type

Publication date

  • 2016

Publisher

  • HiOA

Description

  • Denne oppgaven analyserer de tre bøkene i Dopplertrilogien med enkelte eksempler fra andre bøker for å belyse hvordan Erlend Loe beskriver problematiske sider ved det moderne samfunn som fremmedgjøring, rotløshet og mangel på mening. Loe gir sine karakterer en barnslig personlighet som et virkemiddel for å kunne gjennomskue smafunnets fasader og finne tilbake til en før-rasjonell mening. Dette lykkes ikke alltid like bra og Loes modernitetskritikk framstår dermed som tvetydig og ofte komisk. Å bruke barnets perspektiv som en kritikk av moderniteten er en innfallsvinkel få har undersøkt i Loes forfatterskap. Som metode brukes litteraturanalyse av Loes bøker og komparativ analyse av andre bøker. Som Teori brukes litteratur om primitivisme, modernisme, naivisme og generell litteraturkritikk.