Barnehagelærerne. Yrkesgruppen som sluttet å slutte

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Collection

  • NIBR-notat

Document type

Publication date

  • 2015

Series/Report no

  • NOVA Notat 1/15

Publisher

  • Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA

ISBN

  • 978-82-7894-544-5

ISSN

  • 1890-6435

Page Number

  • 58

Abstract

  • Går vi noen år tilbake sluttet mange av førskolelærerne å jobbe i barnehage. Slik er det ikke lenger. Nå utgjør de som har førskolelærer- eller barnehagelærerutdanning, barnehagenes mest stabile arbeidskraft. Yrkesgruppen har sluttet å slutte. Siden så mange har sluttet før, er sektoren også helt uten det vi kan kalle et pensjoneringsproblem. Øie-utvalget (NOU 2012:1) foreslo både en ny bemanningsnorm og en ny pedagognorm som ville kreve 8000 flere barnehagelærere. Hvis utviklingen etter 2012 har vært den samme som fram til 2012, vil barnehagene i 2015 ha 8000 flere barnehagelærere enn i 2007. Dette reiser spørsmålet om innføringen av den nye pedagognormen bør forseres. Hvis det ikke skjer, risikerer man at barnehagelærere som ønsker å bruke sin utdanning i det yrket de er utdannet til, ikke får jobb i en barnehage.