BARNEFATTIGDOM I NORGE. Om å integrere Capability tilnærmingen i sosialt arbeid

Collection

  • SAM - Student theses

Document type

Publication date

  • 2017

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Oppgavens tittel er Barnefattigdom i Norge – om å integrere Capability tilnærmingen i sosialt arbeid. Hensikten med oppgaven er å undersøke om capability tilnærmingen kan bistå sosialarbeidere på NAV-kontor i sitt arbeid med å redusere barnefattigdom. Oppgaven forsøker dermed å se på capability tilnærmingens relevans for sosialt arbeid. Problemstillingen er som følger: Hvordan kan capability tilnærmingen styrke praksisen på NAV-kontorene i arbiedet med å redusere barnefattigdom? Jeg har benyttet meg av Capability tilnærmingen og Jim Ifes fire diskurser i sosialt arbeid som teoretisk tilnærming, og oppgaven er et litteraturstudie. En av hovedkonklusjonene er at for å gjøre tilnærmingen mer tilgjengelig i det praktiske arbeidet, kan man lage en liste over capabilities man skal sikre at alle barn har. Videre vil det være viktig i et capability perspektiv å arbeid politisk for at alle barn skal ha samme mulighet til å utvikle capabilities, gjennom universelle tjenester. Dette for å unngå skam og stigmatisering.