Barn som pårørende : når mor eller far har en psykisk lidelse

Collection

  • HF - Student theses

Document type

Publication date

  • 2017-03

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Bakgrunn : Hvordan kan barneansvarlig sykepleier ivareta barn som har mor eller far med psykisk lidelse innlagt på institusjon? Fremgangsmåte: Litteraturstudie og 6 forskningsartikler funnet ved søk i ulike databaser. Diskusjon, funn og konklusjon: Forskning viser at flere barn som pårørende ikke føler seg ivaretatt av helsepersonell. Årsaker til dette kan se ut til å være at helsepersonell har for lite kunnskap om barn som pårørende og at de som får rollen som barneansvarlig sykepleier ikke har nødvendige ferdigheter og dermed at lovverk og retningslinjer ikke blir fulgt i praksis. Barnet har behov for tilstrekkelig informasjon om forelderens diagnose og konsekvensene av den, tilpasset barnets utviklingsalder og forståelse. Dersom barnet får god informasjon slik at det tilegner seg kunnskap ser det ut til at det blir lettere for barnet å forstå situasjonen og at de dermed kan føle seg tryggere. Kunnskap vil også kunne legge til rette for en refleksjonsprosess mellom barnet og barneansvarlig sykepleier for å sortere følelser, noe som har vist seg å være nyttig for barnet.