Barn og unges fritid i et kjønns- og likestillingsperspektiv

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Collection

  • NOVA - Rapport

Document type

Publication date

  • 2019

Series/Report no

  • NOVA Rapport;5/19

Publisher

  • Oslo: NOVA

Keywords

ISBN

  • 978-82-7894-699-2

ISSN

  • 0808-5013

Page Number

  • 73

Abstract

  • Har gutter og jenter lik mulighet til deltakelse i fritidsaktiviteter? I denne rapporten undersøkes dette spørsmålet i en gjennomgang av norske og nordiske forskningsbidrag fra de siste ti årene. Gutter og jenter velger ulike fritidsaktiviteter, men dette er ikke nødvendigvis et likestillingsproblem. Slike problemer kan likevel finnes i barne- og ungdomsidretten, hvor normer for hvordan gutter og jenter bør være og oppføre seg, ser ut til å følge av idrettens tradisjon for å organisere lag og idretter etter kjønn. Publikasjonen kan bestilles, pris kr. 110,-