Barn og smak: Kartlegging av arbeidet som gjøres for å utvikle barns smakspreferanser i barnehager og skoler som har deltatt på Norsk Smaksskule

Collection

  • HF - Student theses

Document type

Publication date

  • 2016

Series/Report no

  • SERN;2016

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus. Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid

Abstract

  • I denne oppgaven har jeg kartlagt skole- og barnehageansatte som har deltatt på Norsk Smaksskule for å se om et høyere kunnskapsnivå rundt barn, smak og kosthold kan bidra til at det oftere blir gjennomført smaksøvelser. Videre så jeg på hvilke holdninger de ansatte har til dette tema og hvor mye arbeid som legges ned i barnehagen og skolen for å bidra til å utgjøre en forskjell i positiv retning knyttet til barnas smakssanser.