Barn og internettkoblede leker og teknologier – IoT

Document type

Publication date

  • 2017

Series/Report no

  • Oppdragsrapport nr. 8-2017

Publisher

  • Oslo: Forbruksforskningsinstituttet SIFO

Page Number

  • 97.0

Abstract

  • Dette prosjektet undersøker norske barns tilgang til nett-tilkoblede leker og teknologier (IoT). Tall fra SIFO-surveyen gir et oversiktsbilde over hva norske husholdninger har av denne type teknologier. Sammen med en kvalitativ kartlegging av hva som tilbys i elektronikk- og leketøysbransjen av nett-tilkoblede produkter tegner disse dataene et bakteppe for den kvalitative studien av barns kontaktflater mot internett. Det er gjennomført 6 hjemme-intervjuer i familier med barn som bruker ulike nett-tilkoblede teknologier, og det ble samlet inn ulike visuelle data som blant annet dokumenterer barnas bruk av noen produkter. Prosjektet retter fokus mot teknologienes kommunikasjonsmuligheter, brukervilkår, overvåking og innsamling av brukerdata, samt markedsføringsmuligheter som bruk åpner for – rettet mot en spesielt sårbar forbrukergruppe.