Barn av Jehovas vitner i grunnskolen

Collection

  • LUI - Student theses

Author(s)

Document type

Publication date

  • 2014-05-09

Description

  • Denne oppgaven omhandler utfordringer barn av Jehovas vitner kan møte i den offentlige grunnskolen, og hvordan disse eventuelle utfordringene oppleves av barna til vitnene. Gjennom kvalitativt intervju og teori belyses utvalgte faktorene som kan skape vanskeligheter for elevene, og intervjuobjektenes egne opplevelser av utfordringene. Oppgaven tar utgangspunkt i utfordringer knyttet til det faglige innholdet i skolen, sosial trivsel og lærerens rolle. Det er tydelig at mange faktorer kan skape vanskeligheter for eleven. Derfor er det visse lærepunkter som læreren bør kjenne til når det er et barn fra trossamfunnet Jehovas vitner på skolen. Allikevel kommer det frem gjennom intervjuene at disse såkalte utfordringene kan bli unngått hvis læreren tilrettelegger godt for elevene, formidler gode holdninger, og opprettholder et godt skole-hjem samarbeid. Dermed trenger ikke disse ”utfordringene” nødvendigvis oppleves som vanskelige av barn av vitnene selv.