Balansert målstyring og resultatrapportering i kommunesektoren

Author(s)

Document type

Publication date

  • 2016

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Balansert målstyring og resultatrapportering i kommunesektoren.Formålet med denne studien har vært å undersøke bruken av styringssystemet balansert målstyring (BMS) blant kommuner, og hvordan grad av BMS påvirker antall resultatrapporteringer i årsrapporten til disse kommunene. Videre har studien til hensikt å gi økt kunnskap om BMS. Studien bygger på innholdsanalyser av årsrapportene for 2014 til et utvalg på åtte kommuner,i tillegg til telefonintervjuer med nøkkelpersoner i de samme kommunene. Funnene viser at det er sammenheng mellom grad av BMS og antall resultatrapporteringer. Videre ser det ut til at forhold som økonomi, størrelse og politisk sammensetning i kommunen,har betydning for kommunenes resultatrapportering.