Bachelor og master hovedprosjekter 2010 : produktdesign - Høgskolen i Akershus / [foto: Kyrre Andersen]