Avansert luftveishåndtering utført av paramedic på pasienter med ikke-traumatisk hjertestans utenfor sykehus

Collection

  • HF - Student theses

Document type

Publication date

  • 2017

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • SAMMENDRAG (abstract): Hensikt: Det finnes begrenset med forskning på avansert luftveishåndtering ved hjertestans utenfor sykehus. Det er ofte opp til hver enkelt paramedic selv å vurdere hvilket avansert luftveistiltak som skal igangsettes. Mellom 2500-3000 personer får hjertestans utenfor sykehus i Norge hvert år, hvor rundt 15% overlever. Det har blitt slått fast at tidlig hjertekompresjoner i tillegg til tidlig defibrillering er forbundet med høyere overlevelse og bedre utfall. Endotrakeal intubering har blitt regnet som gullstandarden, men supraglottiske luftveisinnretninger kan være et godt alternativ. Formålet med denne oppgaven er finne ut hvilket avansert luftveistiltak som gir best utfall på voksne pasienter med ikke-traumatisk hjertestans utenfor sykehus. Metode: Litteratursøk i databasene Medline, Cochrane og MacMaster Plus, i tillegg til relevant faglitteratur. Resultat: Fra 299 artikler hvor åtte oppfylte våre søkekriterier valgte vi ut fire hovedartikler og fire sekundærartikler. Artiklene konkluderer ulikt, hvorav to av hovedartiklene konkluderer med ingen signifikant forskjell og de resterende to konkluderer med at endotrakeal intubering er assosiert med bedre utfall. Konklusjon: På bakgrunn av forskernes funn er det vanskelig å komme med noen direkte anbefaling i valg av avansert luftvei på pasienter med ikke-traumatisk hjertestans utenfor sykehus. Den beste avanserte luftveishåndteringen er mest sannsynlig avhengig av kompetansen til hver enkelt paramedic, pasientforutsetninger og hvor på tidslinjen tiltaket blir applisert.