Au pair-ordningen - maktutnyttelse eller empowerment? - En studie av au pairenes situasjon i Oslo

Collection

  • LUI - Department of International Studies and Interpreting

Document type

Publication date

  • 2017

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Denne undersøkelsens formål er å undersøke hvordan au pair-ordningen foregår i Norge i praksis, hovedsakelig sett gjennom au pairenes ståsted. Tall fra UDI viser at det har vært en eksplosiv økning i au pair-migranter til Norge. Ifølge tall på deres sider var det 691 au pairer med oppholdstillatelse i Norge i 2000. Ved inngangen til 2013 hadde det registrerte tallet økt til 3045 au pairer, noe som tilsvarer over en firedobling siden årtusenskiftet (Eraker, 2014). Overlegent er au pairer i Norge migranter fra Filippinene, og i 2012 viste tall fra UDI at hele 81% av de som ble gitt au pair-tillatelse var filippinske (Eraker, 2014). Man estimerer at ca. 10% av den filippinske befolkning bor og arbeider i andre land, noe som betyr at over over ti millioner av den filippinske befolkningen har emigrert (Migration Information Source 2014).