Atypiske hjerneslagsymptomer : en prehospital utfordring

Collection

  • HF - Student theses

Document type

Publication date

  • 2018

Publisher

  • OsloMet - storbyuniversitetet

Page Number

  • 58 s.

Abstract

  • Prehospital diagnostisering og gjenkjenning av hjerneslagsymptomer er nødvendig for rask transport, utredning og videre behandling av tidskritiske hjerneslagpasienter. Tidlig behandlingsstart kan redde mye hjernevev og livsfunksjon, da hvert sekund uten tilførsel av oksygen skader hjernecellene. Likevel er det mange hjerneslagpasienter som kommer til sykehuset første flere timer etter symptomdebut. Trolig er prehospital feiltolking av mindre kjente hjerneslagsymptomer en av flere årsaker til dette. Ved bruk av en prospektiv kohortundersøkelse av tilleggsundersøkelsen PreTUH, som dette studiet vil ta i bruk, ønsker vi å undersøke om bruk av testen prehospialt vil kunne identifisere flere hjerneslagpasienter. PreTUH er en tilleggsundersøkelse til dagens anbefalte FAST-test. Gjenkjenning av hjerneslag med atypiske symptomer er en kjent utfordring for ambulansepersonell, da symptomer som svimmelhet, kvalme, koordinasjonsproblemer og synsutfall kan være vanskelig å tolke som et hjerneslag. Studien vil være et samarbeid mellom ambulansetjenesten og sykehusene i Oslo og Akershus. Prosjektbeskrivelsen har som hensikt å skape bevisstgjøring rundt hjerneslag med atypiske slagsymptomer, undersøke om det er mulig å utvikle en hjerneslagundersøkelse tilpasset prehospital bruk. Ved å benytte oss av en tilleggsundersøkelse vil vi også kartlegge hvilke symptomer som ikke fanges opp av FAST-testen. Dette i håp om at FAST sammen med PreTUH kan identifisere flere pasienter med hjerneslag. Dersom studien produserer betydningsfulle funn, kan dette bidra til endring av retningslinjene ved hjerneslagundersøkelse i ambulansetjenesten.