Assessing the Levels of Financial Capability and Financial Well-being in Norway. A summary report

Document type

Publication date

  • 2018

Series/Report no

  • Oppdragsrapport;19-2018

Publisher

  • Forbruksforskningsinstituttet SIFO

ISBN

  • 978-82-7063-486-6

Page Number

  • 40

Abstract

  • Denne rapporten handler om ‘financial well-being’ — økonomisk trygghet på norsk. Rapporten gir et oversiktsbilde av økonomisk trygghet i Norge i 2017, basert på en tidligere rapport: Kempson E, Poppe C. SIFO rapport 3-2018. Understanding Financial Well-Being and Capability. A Revised Model and Comprehensive Analysis. Oslo: Consumption Research Norway (SIFO), Oslo Metropolitan University. Analysene viser at økonomisk trygghet påvirkes direkte av tre grupper av variabler: måten man bruker penger på, grad av økonomisk kontroll, og egenskaper ved det sosiale miljøet. Resultatene sammenlignes også med andre land, og plasserer Norge som en kontekst med utpreget høy grad av generell økonomisk trygghet. Rapporten peker likevel på kritiske aspekter av norske husholdningers økonomiske atferd, herunder lav grad av kontrollert forbruk, og gir anbefalinger for å konsolidere og forbedre allerede høye nivåer av økonomisk trygghet. This report provides an overview of financial well-being in Norway in 2017, based on a previous report: Kempson E, Poppe C. SIFO Report 3-2018. Understanding Financial Well-Being and Capability. A Revised Model and Comprehensive Analysis. Oslo: Consumption Research Norway (SIFO), Oslo Metropolitan University. The analysis show that financial well-being is directly influenced by three groups of variables: money use behaviours, financial confidence and control, and aspects of people’s social environment. The results are also compared with other countries, placing Norway as a high-score context. Still, the report points at critical aspects of the financial behaviour of Norwegian households, including a relatively low score on spending restraint, and offers policy advice to consolidate and improve already high levels of general financial well-being.