Arkivarens rolleutvikling i arkivdanningen: En undersøkelse med fokus på arkiv i skjæringspunktet med IT i norsk eForvaltning

Collection

  • SAM - Student theses

Author(s)

Document type

Publication date

  • 2014

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Regjeringens digitaliseringsplan vil effektivisere og innføre nye verktøy for saksbehandling og samhandling i norsk offentlig forvaltning. eForvaltning og digitalt førstevalg endrer måten informasjon håndteres i virksomheten. Teknologien fører til endringer i både kommunikasjon og dokumentbehandling. Det er interessant å se hvordan arkivarens rolle i arkivdanningen har utviklet seg med innføring av elektronisk arkiv, samt hvordan den fremtidige digitale utviklingen kan påvirke denne rollen. Dette temaet angår både ansatte i arkivstillinger og virksomheten de arbeider i. Det er også relevant for utviklingen av utdanningsløp innen arkiv og dokumentbehandling. Diskursutviklingen i faget påvirkes av samfunnstrender og teknologiske utviklinger. Jeg vil derfor med denne oppgaven undersøke arkivarens rolleutvikling, utfordringer og fremtidig rolle.