Arbeidsmarkedssituasjon for høyskoleutdannede

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Collection

  • SPS - Rapporter

Document type

Publication date

  • 2014

Series/Report no

  • HiOA Rapport;nr. 11

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

ISSN

  • 1892-9648

Page Number

  • 49

Abstract

  • Denne rapporten belyser hvordan studenter som fullførte en høgskoleutdanning i 2007 har tilpasset seg arbeidsmarkedet de fire første årene etter fullført utdanning (2008 – 2011). Målet er å si noe om arbeidsmarkedsstatus og om de jobber innenfor utdanningens kjerneområde eller har annet arbeid. Studien omfatter 15 profesjonsutdanninger og syv høgskoler/universiteter. Det fokuseres særlig på studentersomharutdannetsegtilsykepleiere,allmennlærere,førskolelærere,sosionomer, barnevernspedagoger, fysioterapeuter, bygningsingeniører og journalister. Studentene har fullført utdanningen enten ved Høgskolen i Bergen; Høgskolen i Bodø; Høgskolen i Lillehammer; Høgskolen i Oslo; Universitetet i Stavanger; Høgskolen i Sør-Trøndelag eller Høgskolen i Volda.