Analyse av Sevan Marine ASA

Collection

  • SAM - Student theses

Document type

Publication date

  • 2014-04

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Denne oppgaven tar for seg en fundamental analyse av Sevan Marine ASA for å finne ut om selskapet er en fornuftig investering. Selskapet vil bli analysert gjennom en strategisk og en finansiell del. Først blir Sevan Marine presentert slik at leseren får innblikk i selskapet som helhet. Deretter vil oppgaven ta for seg en SVIMA analyse og deretter Porter´s eksternanalyse. Den finansielle analysen består av kontantstrømanalyser samt estimering av selskapets og konkurrentenes earnings per share og PE-ratio.Den strategiske analysen konkluderer med at Sevan Marine har varige konkurransefortrinn ved selskapets teknologi og ansatte. Videre forteller eksternanalysen at kundenes forhandlingsmakt utgjør den største trusselen for Sevan Marine. Den finansielle analysen bygger på tre ulike scenario, best, akseptabelt og verst sannsynlig utfall for Sevan Marine. Markedsverdien og EPS (earnings per share) vil øke uavhengig av hvilket scenario vi velger å se på. Dermed konkluderer vi med at det er fornuftig å investere i Sevan Marine.