Amyotrofisk Lateral Sklerose

Collection

  • HF - Student theses

Author(s)

Document type

Publication date

  • 2016

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • ABSTRAKT: Bakgrunnen for valg av tema i denne oppgaven er basert på både interessen for selve sykdommen, egen erfaring og et ønske om å tilegne meg mer kunnskap om pasienter med ALS som befinner seg i sluttfasen. Problemstilling: Hvordan kan sykepleier gjennom veiledning bidra til at livskvalitet ivaretas til pasienter med ALS i terminalfasen? Metode: Oppgaven er en litteraturstudie som er basert på fag- og forskningsartikler, faglitteratur, samt egne erfaringer. Den samlede litteraturen er benyttet for å besvare oppgavens problemstilling. Resultater: Det var støtte fra pårørende som hadde mest positiv effekt og var av størst betydning for livskvaliteten til pasienter med ALS. For veiledning blir det viktig å kartlegge og tilrettelegge for hver enkelt pasient. Det er den fysiske utilstrekkeligheten som har mest negativ effekt på livskvaliteten. Kommunikasjonen med pasienter som har ALS skaper utfordringer og tillit og relasjon blir viktig å etablere for at veiledning av sykepleier skal være hensiktsmessig. Diskusjon: I drøftingen diskuteres det hva som påvirker livskvaliteten, pasientens rettigheter i sluttfasen, hvordan sykepleier kan veilede pasienter med ALS, tverrfaglig samarbeid og kommunikasjon.