Alternativer til plassering utenfor hjemmet

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Collection

  • NIBR-notat

Document type

Publication date

  • 2003

Series/Report no

  • NIBR-notat 2003:102

Publisher

  • Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning

ISBN

  • 82-7071-413-5

ISSN

  • 0801-1702

Abstract

  • Fylkesbarnevernet og flere av kommunene i Buskerud startet sitt prosjekt "Tiltak i nærmiljøet" sommeren/høsten 2001. Dette notatet er en oppsummering av noen sider ved NIBRs evaluering av fylkesbarnevernets prosjekt i perioden mars - desember 2002. Nærmiljøprosjektet har som målsetting at man skal forsøke å gi barn og unge med barnevernproblematikk av en slik art at det kan bli sankk om plassering utenfor hjemmet, forsterkete tiltak mens de bor hjemme. Konklusjonen så langt er at nærmiljøtiltakene i prosjektet bør få virke og bli fulgt en stund, før man gir dem en endelig vurdering.