Alarmen går hos VG og Aftenposten. En undersøkelse av papiravisenes dekning av PSTs terroralarm i 2014, samt artiklenes spredning på Twitter

Collection

  • SAM - Student theses

Document type

Publication date

  • 2017

Publisher

  • HiOA

Description

  • I juli 2014 kalte PST inn til pressekonferanse i Oslo. PST-sjefen meddelte at et terrorangrep mot Norge kunne være nært forestående, og over hele landet var det mobilisert høy beredskap. Pressen har et ansvar for å formidle viktig informasjon til befolkningen, men har også makt til å påvirke hvordan informasjonen videreformidles og fremstilles. Min problemstilling for denne oppgaven er derfor: Hvordan dekket VG og Aftenpostens papiraviser terroralarmen sommeren 2014, og hvilken spredning fikk disse på det sosiale mediet Twitter? Jeg har benyttet kvantitativ innholdsanalyse som utgangspunkt for min undersøkelse av VG og Aftenpostens artikler om terroralarmen i papiravis i perioden 25. juli til 1. august. For å forsøke å finne svar på hvordan avisene dekket saken, vil jeg undersøke prioritering og bruk av kilder, samt tema eller vinkling. Jeg har også valgt å undersøke en Twitterlogg med relevante søkeord, for å finne ut om noen av avissakene ble omtalt på sosiale medier av avisene selv, eller av andre, og hvor stor spredning disse Twittermeldingene fikk.