Aktivitetsvenn. En studie av et frivillig tilbud rettet mot personer med demens med vekt på de frivilliges erfaringer

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Collection

  • NOVA - Rapport

Document type

Publication date

  • 2019

Series/Report no

  • NOVA Rapport;4/19

Publisher

  • Oslo NOVA

ISBN

  • 978-82-7894-698-5

ISSN

  • 1893-9503

Page Number

  • 73

Abstract

  • Aktivitetsvenner er frivillige som med kurs og veiledning fra Nasjonalforeningen for folkehelsen gjør aktiviteter sammen med en som har demens. Aktivitetsvenntilbudet ble etablert av Nasjonal-foreningen i 2014 og driftes i 220 kommuner over hele landet. Formålet med å prosjektet er å få systematisk kunnskap om tilbudets betydning for kommunene, frivillige, personer med demens og pårørende. Rapporten styrker kunnskapen om aktivitets-venntilbudet baserte på analyser av kvantitative og kvalitative data. Gjennom en internettbasert spørreundersøkelse har vi informasjon fra 381 aktivitetsvenner om hvem de er, og deres erfaringer som frivillige. Hovedinntrykket er at de frivillige opplever stor grad av tilfredshet med tilbudet og rollen som aktivitetsvenn, og at innsatsen oppleves å ha stor betydning for personer med demens og pårørende. Resultatene fra spørreundersøkelsen drøftes i lys av kvalitative intervjuer med de som organiserer og drifter aktivitetsvenntilbudet i kommunene. Publikasjonen kan bestilles, pris kr.100,-