Å utvikle personlig kompetanse

Collection

  • SAM - Student theses

Author(s)

Document type

Publication date

  • 2017

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Denne bacheloroppgaven er skrevet i forbindelse med avslutning av Bachelorstudiet i barnevern. Som barnevernspedagog skal jeg utføre sosialfaglig arbeid som i første rekke innebærer å samhandle med de jeg skal bistå, men også med overordnede, kolleger, privat- og offentlig nettverk og andre. Jeg har valgt å se med et kritisk perspektiv på egen yrkesutøvelse, og om bevissthet rundt bruk av min personlige kompetanse kan være avgjørende for endringsarbeid. Jeg har skrevet en oppgave basert på litteraturstudie og bruker en erfaringsbasert historie som et supplement når jeg knytter sammen mine funn. Jeg ble først kjent med familien i historien gjennom min praksisperiode ved et kommunalt barnevernskontor, og har senere fortsatt mitt engasjement med å bistå familien.