Å motivere til leselyst

Collection

  • LUI - Student theses

Author(s)

Document type

Publication date

  • 2015-04-23

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Liv Engen (2003) skriver at barn riktignok ikke kan arve leseferdigheter og leselyst fra sine foreldre, men de kan derimot «arve» vanene deres. Barn har som kjent lett for å la seg inspirere av mennesker som er signifikante for dem. Dette er mennesker som barnet har nær relasjon til, for eksempel foreldre og lærere, og som da naturlig nok opptrer som rollemodeller for barnet. Leseglade foreldre vil da påvirke barnas forhold til lesing og litteratur på en positiv måte. Men hva da med de elevene i klassen som ikke har leseglade foreldre? I en klasse vil det alltid være visse forskjeller. Når det kommer til lesing og litteratur vil det alltid være noen i klassen som blir lest mye for, har mange bøker og et godt forhold til lesing, mens noen igjen sjelden eller aldri blir lest for, kanskje ikke eier en eneste bok selv, og som bare leser når de må. I forbindelse med min bacheloroppgave har jeg undersøkt to måter man som lærer kan benytte for å motivere til leselyst hos elevene, og for å skape en kultur for lesing i klasserommet.