Å møte utfordrende barn i skolen

Collection

  • SAM - Student theses

Document type

Publication date

  • 2017

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • På alle skoler finner vi barn som er litt ekstra utforfrende, barn som vi er bekymret for og barn vi kanskje ikke helt vet hvordan vi skal hjelpe. Hva vil det si å være et barn med særlige behov eller et barn med atferdsutfordringer? Kommer atferdsutfordringer av iboende egenskaper hos barnet eller kan det forstås i en større sammenheng? Hvordan kan man møte disse barna for at de skal ha en like god skoledag som andre barn? Det finnes trolig ingen nøyaktig oppskrift for hvordan man kan hjelpe barn med atferdsutfordringer, men at behovet er stort for at disse barna trenger voksne, og et system rundt seg som ser deres behov og hjelper dem i riktig retning, vil de fleste være enige om. Denne oppgaven vil ta for seg teorier knyttet opp mot barn med sosiale, emosjonelle og atferdsmessige utfordringer. Momenter som forebygging, og hvordan skolens rammer påvirker barn med utfordringer, vil bli diskutert.