Å møte og ivareta elever som viser problematferd - om lærerens rolle og ansvar

Collection

  • LUI - Student theses

Document type

Publication date

  • 2014-04-24

Description

  • Denne oppgaven handler om elever som viser problematferd i skolen. Den handler også om lærerne som møter disse elevene. Den handler om hva læreren må vite, kunne og mestre for å møte disse elevene på en god måte, og for å klare å ivareta dem i klassen. Videre handler den om hvilken betydning læreren kan ha for disse elevene, avhengig av om læreren klarer å møte dem på en god måte eller ikke. Alle lærere vil møte elever med atferdsvansker i skolen. Mangelen på enkle løsninger på dette problemet gjør det nødvendig å lese seg opp på temaet og jobbe aktivt for å bli en bedre lærer som er rustet til å møte elever med atferdsvansker. Det er også nødvendig å observere det skolesystemet vi er en del av, for å bedre forstå mulighetene og begrensningene i vår egen praksis.